5. Allt bygger på relationer

Hej!

Jag brukar säga att den svenska skolan är relationsstyrd medan de flesta andra skolsystem är regelstyrda. I en regelstyrd skola kan man säga ifrån på skarpen och till och med bestraffa. I en relationsstyrd skola, som vi har i Sverige, vill vi ha det så att barnet eller eleven ska vilja följa dig och inordna sig efter skolans regler för att de förstår vitsen och har förtroende för dig.

Relationer är därför A och O. Hur bygger man upp en bra relation? Det ska vi undersöka i flera olika brev till fritidspedagoger. Några principer:

– Det börjar med att du tar ditt uppdrag på allvar och uppriktigt vill ha en bra relation oavsett vad du har hört om barnens eller gruppens svårigheter och oavsett hur det tidigare har fungerat för dig eller någon annan.

– Det fortsätter med en lyhördhet. Du lyssnar. Du försöker läsa av vad eleven vill eller behöver. Du är observant på det som fungerar och det som fungerar mindre väl. I vilka situationer, när på dagen, med vilka slags uppgifter, i vilka slags grupper fungerar det bra eller mindre bra?

– Du har en ambition att lära dig – och skaffar den information och de kunskaper du behöver om hur barnen lär sig, om det finns någon eventuell medicinsk eller psykosocial utmaning.

– Du förstår att du arbetar i ett team. I teamet ingår barnet/eleven, föräldrarna, skolledaren, elevhälsan och barnens olika lärare eller fritidspedagoger. Det är ett stort team, men där finns erfarenhet och kunskap och alla behöver hjälpas åt och helst röra sig åt samma håll. 

– Du är på plats och håller dina löften. Det första ett barn upptäcker är om de vuxna lovar saker de inte kan leverera eller att de inte går att lita på. Tillit och trygghet är grunderna för en bra relation. 

Åtgärd

Vem ingår i teamet runt barnen/eleverna? Vem är den du ska samarbeta med mest och hur kan samarbetet bli ännu bättre? Vad har de för kompetenser? Hur bygger man upp fungerande relationer de vuxna emellan? Hur kan du bidra till det?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg