6. Kroppsspråkets betydelse

Hej!

Vi kommunicerar med ord. Men vi kommunicerar också med kroppen. Barnet/eleven läser av dig hela tiden. Är det här en person som jag kan lita på? Vill denna person mig väl? 

Mycket hänger på hur de tolkar att ditt beteende stämmer överens med ditt kroppsspråk.

– När du lutar huvudet åt sidan och visar att öronen är öppna, så att säga, visar det att du är intresserad.

– När du får ögonkontakt och fäster blicken någon sekund längre än normalt, visar det att du bryr dig.

– När du dämpar rösten något, undviker gnället och även dämpar tempot när du talar uppfattas det som om du är intresserad av en dialog.

– När du stannar kvar och inte bara stressigt skyndar till någon annan eller något annat du måste göra, betraktas du som en mer stabil person som vill väl. 

– När du har kontroll över din andning och inte går för mycket upp i varv uppfattas du som lugn.

– När du är stabil i din hållning, ”grundad” mot golvet, står stilla då och då och använder ”frusna” gester för att betona ger det en känsla av trygghet.

– När du är ytterst försiktigt med beröring – inte för länge, inte med hela handen och inte med för hårt tryck uppfattas det mer positivt.

Ditt kroppsspråk, med andra ord, är ett uttryck för din värdegrund och länkar samman abstraktionerna (respekt, artighet, hänsyn) till ditt eget beteende. Du blir mer trovärdig och någon som man mer sannolikt väljer att samarbeta med. I en kommande bok med titeln Lärarens kroppsspråk ska jag ge många fler exempel.

Budskapet jag vill få fram är att du blir mer medveten om att hur du själv agerar påverkar relationen. Det är du som är vuxen och du har det primära ansvaret för kvaliteten i er kommunikation.

Åtgärd

Gör en analys av ditt eget kroppsspråk. Kroppsspråksanalysen kan handla om din röst, dina ögon, dina gester, ditt taltempo och rörelsemönster och liknande. Vad i ditt kroppsspråk ger barnet/eleven känslan av att de kan lita på dig och att du håller oavsett hur hårt det blåser? Vad behöver du bli bättre på?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg (se min bok Lärarens kroppsspråk, Gothia Kompetens).