3. Hur ska jag hitta tiden?

Hej förälder!

Tiden tycks aldrig räcka till. Det är få föräldrar som tycker att man har och tar tillräckligt mycket tid för att prata med sina barn. Livet är ju stressigt i vårt moderna samhälle med mängder av olika krav, förväntningar, aktiviteter och ansvar. Har man tre barn så är det cirka sex föräldramöten varje läsår, sex olika utvecklingssamtal varje läsår och säkert mängder av många andra aktiviteter som skolan hoppas du är med på. Har man barn som idrottar eller musicerar är det ytterligare krav och förväntningar, förutom all logistik som måste ordnas.

Det stora kravet är att ägna ”kvalitetstid” åt barnen. Lyckligtvis finns det mängder av små saker man ändå kan göra. Det mesta är rätt uppenbart och självklart, men det gäller verkligen att ta tillvara på de små stunderna:

– Att laga mat tillsammans

– Att äta tillsammans

– Att konversera i bilen

– Att gå till affären tillsammans

– Att läsa alternativt diskutera något vid läggdags

– Att hänga med på en aktivitet och fråga lite kort efteråt hur det gick

– Att titta på samma film eller program tillsammans

– Att spela ett spel tillsammans.

Det vet ju du! Det är inte precis några nyheter för dig som förälder. Men det gäller att inse:

– Att tiden redan finns

– Att de små stunderna har stor betydelse

– Att det som ett barn eller en ungdom helst av allt vill är att känna föräldrarnas välvilja och omsorg

– Att känsla av rutiner och traditioner ger en känsla av trygghet och stabilitet

Att tänka på

Vilka små stunder kan du ta ännu mer vara på för små stunder av ”kvalitetstid”? Håller du med om att denna känsla av trygghet, stabilitet och välvilja även har betydelse för sonens eller dotterns skolarbete?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg