4. Träna det visuella minnet

Hej förälder!

Små barn är ofta bra på Memory. På något magiskt sätt kan de knäcka de flesta vuxna i detta minnesspel. De tycks ha en förmåga att minnas det de har sett och känna igen mönster.

Det är bra eftersom det är just den förmågan som kommer att hjälpa dem att klara sig bra i skolan. Skolan blir lättare att klara av om man kan komma ihåg det man har sett och det man har läst. Vi kan kalla det för det ”visuella”. 

Vi har alla hört talas om personer som har ett fotografiskt minne. De kan se en bild, ett diagram, en film och liknande och komma ihåg det mesta av det de har sett, som om hjärnan har tagit en bild och lagt det på ett minneskort i hjärnan. 

De flesta av oss har inte ett fotografiskt minne, men vi kan absolut träna förmågan att minnas det man har sett. Just därför är det bra att spela spel som Memory eller fråga barn och ungdomar om saker de har sett.

Med de små kan man till exempel fråga vad deras lärare hade på sig idag, eller vad de åt för skolmat, eller var de lekte på rasten. Med de äldre kan man fråga om detaljer om saker som de har varit med om eller sett, till exempel, hur en kompis kök eller rum är möblerat, detaljer om hur en bil såg ut, eller detaljer om hur en skärmbild från ett dataspel såg ut. 

– Hur såg köket ut i lägenheten där vi bodde för sju år sedan?

– Hur ser molnen ut i öppningsscenen av The Simpsons?

– Hur såg omslagsbilden ut på den första serietidningen du köpte för egna pengar?

Ställ frågor om färg, form, storlek och om olika små nyanser. Många gånger när de tänker till kommer du att se att de lyfter ögonen uppåt och åt sidan. Därifrån ”hämtar” de bilder och försöker att minnas. 

Att tänka på

Prova att ställa frågor som kräver ett visuellt minne. Berätta att förmågan att minnas vad de har sett kan hjälpa dem att klara prov och annat i skolan. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg