5. Träna det auditiva minnet

Hej förälder!

I brev nr 4 uppmanas föräldrar att träna det visuella minnet. I detta brev uppmuntras föräldrar att även träna det s.k. auditiva minnet. Vad är det? Det är att minnas saker som man har hört.

En del människor är väldigt bra på detta och kan nästan citera hela dialoger från en film efter att ha sett den bara en gång. Eller så kan de höra ett skämt och minnas det. Eller lyssna på en väns berättelse och återge den för andra.

Vi människor har länge överfört information på detta sätt. Tänk bara på bilden av människor runt lägerelden som berättar jakthistorier för varandra. Vi har i alla tider berättat berättelser, sagor, myter och överfört idéer på detta ”auditiva” sätt.

Och så går det till i skolan än idag, eller hur? Läraren berättar och eleverna förväntas lyssna och helst komma ihåg.

Tänk så enkelt det är för många barn att lära sig att tala och i många kulturer även lära sig flera olika språk. De lyssnar och lär. Därför är det en bra idé att…

– Lyssna ordentligt när barnen vill berätta

– Be barnen förklara för dig och andra vad de har varit med om

– Be barnen och ungdomarna att återberätta något från en lektion

– Be barnen och ungdomarna lära dig något som du inte kan

– Ställ frågor som gör att barnen och ungdomarna får förklara mer

– Ställ frågor som uppmuntrar dem att återge berättelser i ännu mer detalj

– Diskutera olika för- och nackdelar och träna dem att argumentera

– Låt barn och ungdomar uppträda, om de vill, inför släkt och vänner

Att tänka på

Det är inte bara trevligt att lyssna och diskutera, utan förmågan att återberätta det man har hört har man stor nytta av för att bättre kunna minnas lärarens genomgångar.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg