6. Lek, lek, lek

Hej förälder!

Med alla dessa krav på måluppfyllelse, betygsresultat och hur det går i internationella kunskapsundersökningar, glömmer vi lätt bort hur viktigt det är med lek – både för de stora och de små. Det är nästan som vi tror idag, att lek är ett störande moment i vår strävan att nå de stora kunskapsmålen.

Det vi glömmer är att lek lägger en viktig grund för barns och ungdomars förmåga att lära. Lek är mångfacetterat – och inkluderar allt från fysisk aktivitet till rollspel till kreativ problemlösning till samarbetsträning. Lek kan ta dussintals olika former och är ett sätt för barn att lära sig hur världen fungerar, hur olika fysiska saker fungerar, hur interaktion med andra fungerar och att själv lära sig värdet av att utforska, testa och utmana sig själv.

Med de minsta barnen är det lätt att begripa lekens betydelse inte bara för lärande men för hur man umgås med andra. Låg- och mellanstadiebarn behöver också sina lekar och inte bara på rasterna utan även i samband med sitt lärande av olika begrepp, förmågor och idéer.  

Ungdomar behöver också leka även om de ibland kallar det för annat – att spela, att delta i ett rollspel, att idrotta och så vidare. Oavsett ålder behöver man delta i aktiviteter som inte bedöms, betygsätts eller kontrolleras i detalj. 

Det är givetvis bra att idrotta men inte om det bara går ut på att prestera med risk att knäcka självbilden. Det är givetvis bra att anstränga sig att slå sitt personliga rekord, eller slå en kompis i ett dataspel, men inte om det går ut över behovet av sömn och återhämtning.

Lek leder inte bara till lärande, utan ger ett andrum från skolans vardagsstress och press. Det skadar inte heller att ha roligt!

Att tänka på

Hur ”leker” ditt barn idag, oavsett ålder? Hur ofta? På vilket sätt? Hur ofta leker de med dig? Hur kan du uppmuntra lek? Vad är ett exempel på ”lek” som du och barnet kan göra lite oftare – oavsett ålder?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg