7. Man lär sig via kroppen

Hej förälder!

Spelade du något instrument när du var liten – en svensk klassiker var blockflöjten? På senare år är det ofta gitarr man tränar i skolan. Även om du inte hållit en blockflöjt eller gitarr i din hand på tjugo år, gissar jag att du skulle kunna spela något idag trots att det har gått så lång tid. 

Varför? Det beror på att det du har gjort har satt sig i kroppen. Det fina ordet för detta är kinestetisk inlärning. Ett klassiskt exempel på detta idag är hur att du lär dig en pinkod och så slår du siffrorna utan att ens titta – du vet var på mobilen eller portentrén siffrorna sitter utan att reflektera. ”Det sitter i fingrarna” – alltså sitter i kroppen. 

Slalomåkare lär sig banan både med ögonen och med kroppen och man kan se hur de går igenom banan blundande för att få in korrekt känsla i kroppen. Dansare tränar och tränar och tränar just för att få in rörelserna i kroppen så att när det är dags att uppträda kan de göra detta utan att tänka. I skolan ber man ofta eleverna att göra om, göra om och göra om just för att säkerställa att de vet hur man gör, ofta utan att behöva reflektera.

Oavsett ålder kan du ibland be barn och ungdomar att:

– visa eller demonstrera, inte bara berätta

– träna några extra gånger för att vara säkra

– lära sig genom rörelse eller genom lek och inte bara bakom ett skrivbord

– blunda och ”se” sig själva göra det som ska göras

– uppmuntra till repetitioner på olika sätt

Att tänka på

Det är inte bara att läsa sig till kunskaper, utan även att göra saker – ofta – som hjälper kunskaper att sätta sig i kroppen. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg