8. Repetera, repetera, repetera

Hej förälder!

”Man ska repetera, repetera, repetera därför att ibland sover de, men alla sover inte samtidigt” sa en känd professor en gång, lite som en ursäkt för att han upprepade sig när han föreläste, eller för att han föreläste om samma saker gång på gång.

Vi alla vet repetitionens betydelse för lärandet och kan den kända frasen, ”Repetition är kunskapens moder.” Självklart underlättar repetition inlärningen. Vi vet detta och det är en orsak till att man ger elever läxor och ofta repeterar i skolan. 

Frågan vi ställer här är hur föräldrar kan hjälpa sina barn och ungdomar att repetera så att de inte bara lär sig, men minns under en längre tid och bättre klarar prov och sitt skolarbete.

Det mesta är självklart, men tål att upprepas! 

– Be din son eller dotter att förklara, återberätta och upprepa vad de har lärt sig.

– Gamla klassiska ”läxförhör” hjälper där man förhör glosor, begrepp och termer.

– Nu för tiden finns det hundratals olika appar för att repetera grundläggande färdigheter som till exempel tabellen, ord på ett främmande språk och begrepp inom olika ämnen.

– Träna eleven att ”scanna” läroböcker och digitalt läromedel på så sätt att han eller hon bara tittar på bilder, bildtexter och rubriker. Mycket av den väsentliga informationen finns enkelt att ta till sig utan att behöva repetera huvudtexten – vilken, självklart, kan läsas flera gånger.

– Skriv nyckelord. Säg nyckelorden högt. Berätta om nyckelordens betydelse.

– Gör en tankekarta eller skriv åtminstone om anteckningarna.

– Träna barnen att repetera ofta, inte bara inför ett prov. Det visar sig att många korta repetitioner där man ögnar igenom anteckningar, rubriker och bilder har stor effekt vilket gör prov och annat mycket lättare att klara av.

Att tänka på

Repetition är ju kunskapens moder. Hur kan du, på ett mer systematiskt och disciplinerat sätt, hjälpa din son eller dotter att repetera?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg