8. Att behålla relationen i en konflikt

Hej!

Ytterligare ett brev om balansen mellan skolans behov och barnets/elevens behov, nu med fokus på konflikter.

När ett barn hamnar i en konflikt, får ett utbrott och beter sig illa mot material eller andra i gruppen hamnar du också i en konflikt. Du vill fortsätta ha en god relation och behålla barnets förtroende, samtidigt som du ibland måste säga ifrån, stoppa ett farligt beteende eller på andra sätt förändra situationen. 

Bedöm situationen först. Är det fara för andra personer finns ingen tvekan om att du behöver ingripa bestämt på en gång. Endast i extrema fall kan man ingripa rent fysiskt, hålla om eller hålla tillbaka en elev. Det som oftast (men inte alltid) hjälper är att du ställer dig mellan eleven och den som är objektet för ilskan. Stå stadigt, stabilt och centrerad och visa att du är där för att skydda både eleven som utagerar och de andra. Om möjligt, låt bli att höja rösten och ropa högt. Om du känner att det också behövs, kan du göra det men prova att bara stå stadigt och bestämt i första hand. Om du höjer rösten, pausa och sänk rösten istället för att själv gå upp i varv.

Ett begrepp som många använder idag kallas för ”lågaffektivt bemötande”. Det betyder, bland annat, att man anstränger sig att möta eleven lugnt och inte själv blir upprörd, arg eller själv kommer i affekt. Det fungerar inte i varje situation, men oftare än man tror. Begreppet ofta misstolkas. Man måste kunna ingripa i konflikter och säga ifrån, men nyckeln är hur man gör för att undvika en konflikt med eleven.

Det är viktigt att notera om du upptäcker ett mönster. I vilka situationer hamnar barnen (eller barngruppen) i konflikter? När, med vem, i anslutning till fotbollsplanen, strax före mellanmålet, när det är fritt fram och det inte är någon strukturerad träning? Har du då fått information av värde och eventuellt kan laborera med villkoren för fotbollsspelet? 

Åtgärd

Var, när och hur uppstår konflikter på fritids? Beskriv en konfliktsituation som du tycker du kunde ha hanterat bättre. Vad lärde du av det och vad ska du göra annorlunda?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg