8. Gör din grej

Hej!

Man vill så gärna hjälpa eleverna att upptäcka sina styrkor och talanger. Men du då? De flesta av oss har en styrka, talang eller ett kompetensområde som kan bidra till vårt sätt att undervisa. Att ”göra sin grej” är kan absolut bidra till att höja kvaliteten av det du gör.

Du kanske är bra på att rita streckfigurer som kan förklara en idé. Kanske är du kunnig i ungdomslitteratur eller film. Kanske är idrott eller utomhusaktiviteter din grej. Kanske är du bra på drama och teater. Kanske är du mycket duktig på att förklara och berätta om viktiga principer. 

Gör mera av det som är ”din grej” och du kommer att upptäcka att både du och eleverna kommer att trivas mera – och att det leder till bättre lärande.

Vad är din grej?

Åtgärd

Ge exempel på hur du kan utnyttja din talang eller kunskap för att berika ett kommande avsnitt i din undervisning.

Hur kan du utnyttja elevernas talanger och kompetenser ännu mera i din undervisning?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg