9. Struktur för ett reflektionssamtal

Hej!

Min första professor i pedagogik berättade om sin lärarpraktik. Han hamnade hos en god förebild som ställde följande tre frågor efter att han som lärarstudent hade genomfört en lektion.

Det är frågor som är lämpliga både i en reflektion med en kollega, men som även kan användas i en reflektion tillsammans med eleverna, till exempel vid en utvärdering av ett grupparbete.

Fråga 1:

– Vad var du mest nöjd med under ditt pass (grupparbete, lektion, annan aktivitet)? Med andra ord, gör en egen analys av vad som gick bra. Det ger samtalet en positiv start och betonar betydelsen av självanalysen.

Fråga 2:

– Vis av din erfarenhet, om du skulle genomföra samma lektion (grupparbete, aktivitet) i samma grupp under samma förutsättningar vad skulle du då göra annorlunda? Med andra ord, reflektera själv över vad du har lärt dig och vad du kan bli bättre på. Den psykologiska principen är att det alltid är bättre om man själv kommer på vad man ska göra än om någon annan ger dig råd.

Fråga 3:

– Har du några frågor till mig som har observerat din lektion eller någon särskild feedback som du önskar? Det är kollegan (eleven) som nu får en chans att styra inriktningen på feedbacken och då är man ofta mer benägen att ta emot den. Det hindrar inte att du kommer med råd eller tips, men vänta så länge du kan. Du vill locka fram idéer ifrån kollegan (eleven) i största möjliga mån.

En fjärde fråga som jag ofta lägger till är: Ge ett konkret exempel på det du ska göra inom 48 timmar. Med andra ord innan samtalet avslutas vill jag veta kollegans (elevens) nästa steg. 

Tacka varandra, sammanfatta, avrunda.

Lycka till! 

© John Steinberg