10. Struktur för ett co-coaching samtal

Hej!

Co-coaching är när två människor delar tid på lika villkor i ett reflekterande samtal. ”Jag lyssnar på dig och ställer frågor. Du lyssnar på mig och ställer frågor.”

Med andra ord, ”Jag hjälper dig. Du hjälper mig.” Det är utmärkt att göra var fjortonde dag med en kollega i cirka en halvtimme, eller varför inte i början eller i slutet på ett arbetslagsmöte eller ett ämnesgruppsmöte?

Tidsramen kan variera, men på trettio minuter hinner man mycket om man har disciplin och följer följande struktur:

– Ni har en bestämd tid och plats för era samtal.

– Vad har hänt sedan sist? Under en kort stund 1-3 minuter, följ upp det som hänt sedan förra gången ni träffades.

– Den ena kollegan börjar och co-coachen frågar vad han eller hon vill ta upp idag. Det kan ju vara samma tema som förra gången. Ta upp det som känns meningsfullt och angeläget.

– Co-coachen lyssnar och ställer frågor under en tidsram på ca 7-8 minuter. Varna när det är 1-2 minuter kvar. Se till att hålla tidsramen så att båda får en chans.

– Frågor ska leda från abstraktion, önskemål och principer till konkreta ”så här kan jag prova, göra eller agera” exempel.

– Co-coachen sammanfattar. Undvik ”så skulle jag göra” kommentarer eller tips utan locka fram ”lösningar” från kollegan. Betona möjligheter. Älta problem måste man göra ibland, men kom snabbt till skott med möjliga åtgärder. 

– Byt stol! En stol är coachenrollens stol. Den andra är när du är dig själv. Att byta stol låter konstigt, men det hjälper att klargöra vem som gör vad och de olika rollerna. Jag lovar att det hjälper!

– Undvik att ha en vanlig konversation. Inget fel med det, men det kan ni ha när ni fikar eller bara umgås. Ett co-coaching samtal är ett arbetspass. 

– Utvärdera då och då. Vad fungerar? Är detta givande? Hur kan det bli ännu bättre?

– Ha samma partner i ca 6 omgångar, byt en eller två gånger per termin. Det är ingen lag på detta, men det är ett bra sätt att fördjupa samarbete och samförstånd kollegor emellan.

Prova!

Lycka till! 

© John Steinberg