11. Struktur för ett arbetslagsmöte

Hej!

Nog har du mängder av erfarenheter kring arbetslagsmöten, ämnesmöten och alla möjliga typer av personalgrupperingar och möten. Här kommer mina reflektioner om goda principer för att dessa möten ska kunna bli ännu mer givande:

– Det är viktigt att det finns en ansvarig ledare för mötet.

– Det hjälper med en enkel men ändå genomtänkt dagordning. 

– Hälsa alla välkomna. I slutet på dagen kan det vara bra med en enkel men omtänksam fika.

– Fråga om tillägg till dagordningen. Försök att undvika utflykter till ”dagens kriser” om det inte är riktigt nödvändigt.

– Följ upp från förra mötet. Ni har väl skrivit någon form av anteckningar som kan kontrolleras?

– Utse en sekreterare. Anteckningar behöver inte vara perfekta men tillräckligt bra så att någon som inte är där kan läsa om vad ni behandlade.

– Kör igenom dagordningen med ett öga på klockan. Ni ska hinna, allt som oftast, med många punkter 

– Håll en god balans mellan att tillåta ”känsloutflykter” och att sikta på rationella argument och överenskommelser. Det är ju en balansakt som förhoppningsvis ledaren kan reglera.

– Sikta på att ta fram konkreta handlingar så att alla förstår vem som ansvarar för vad, vad som händer var och när och när det hela ska följas upp.

– Sammanfatta. 

– Tacka varandra och runda av, helst med en känsla av att ni har hjälpts åt för att komma framåt.

– Hjälps åt att plocka i ordning.

– ”Vi ses i morgon.”

Möten kan ta många olika former och vara mer eller mindre effektiva. Hemligheten sitter i tempot. Ledaren driver framåt, men har respekt för ”utflykterna” som kan behövas ibland. Det är viktigt att alla vet vad som ska hända som en konsekvens av mötet så att det känns meningsfullt och givande.

Lycka till! 

© John Steinberg