12. Lyckad rastverksamhet

Hej!

Om inte rasterna och allt som sker i korridorer och på skolgården flyter på bra blir det lätt konflikter och dessa konflikter tar eleverna med sig in i klassrummet. Detta gör undervisningen och all annan verksamhet besvärligare. Finns det goda rutiner för rastverksamheten? Några principer att tänka på:

– Om du har en svår grupp där konflikter lätt uppstår kan det löna sig att förbereda för rasten. Jag har sett flera pedagoger fråga eleverna (nu pratar jag låg- och mellanstadiet) följande: Vad ska du göra? Var ska du vara? Vem ska du vara med? Sedan följer pedagogen upp en kort stund efter rasten och kollar hur det gick.

– Finns fungerande rutiner för att ”släppa ut” eleverna på rasten – och att sedan samla in dem igen så att konflikter inte uppstår på väg ut eller in?

– Självklart måste det finnas ett fungerande schema för personalen som ansvarar för rastverksamhet. Vem, när, hur länge, vad ska man göra? Är ansvar tydligt fördelat?

– Det är inte utan avsikt jag kallar det för rast”verksamhet” – det är ju en del av skoldagen och en viktig del om man nu tycker att rörelse, lek, samarbete, frisk luft positivt kan påverka både individen och gruppen. Med andra ord, gör en lista av möjliga aktiviteter och engagera eleverna att hitta på möjliga rastaktiviteter.

– Vi alla vet att lek har stor betydelse. Samtidigt är vi överens om att många barn och ungdomar idag inte kan de gamla klassiska lekarna. Inte för att det måste vara gamla klassiska lekar, men ett projekt att lära ut olika rastlekar kan knappast vara fel!

– Är personalen fördelad ute på gården på ett bra sätt så att man täcker hela gården och har en bra överblick – just för att kunna förebygga konflikter och när det händer, snabbt vara på plats.

– Finns det en plan för att utveckla skolgården? Vad önskar eleverna? Vad tycker ni som personal skulle vara till hjälp?

– Utvärderar vi rastverksamheten med jämna mellanrum?

Allt hänger ihop på en skola – gården, korridorer, omklädningsrum, klassrummets utseende och utformning, temperatur, dofter, städning, personalens ambitionsnivå – med mera, med mera. Rastverksamheten är ett exempel vi inte får glömma.

Lycka till! 

© John Steinberg