13. Efter loven

Hej!

Vilken dag i veckan är i regel svårast att hantera? De flesta skulle nog svara

”måndag”. 

Anledningen är lätt att begripa – eleverna har kommit ifrån sina

rutiner och det kan variera en hel del hur eleverna har haft det med sömn,

mat, oro eller sysselsättning.

Ännu tydligare är det efter ett lov – sommarlov, jullov, sportlov, påsklov – och

liknande. Det tål att tänka på hur man kommer igång med rutinerna.

– Många lärare och fritidspedagoger skickar brev i slutet på sommarlovet för

att önska eleverna välkomna tillbaka och att även förbereda föräldrarna.

– Många rektorer och arbetslagsledare har varit på plats innan lovet är

avslutat för att göra i ordning i personalrum och korridorer så att personalen

känner sig extra välkommen tillbaka.

– Många pedagoger är noga med att plocka ner, städa upp och göra i ordning

innan de går på lov eller strax innan skolan börjar igen. Det är trots allt inte

så kul att komma tillbaka till skolan den 8 januari och se alla

juldekorationerna.

– Många skolor har tydliga start- och avslutningsrutiner. Skolavslutningen är

en klassiker och bör skötas med omsorg och kvalitet. Många skolor är mer

noggranna med skolstartsrutiner. Men hur kan vi ”fira” att vi startar upp efter

ett sportlov eller påsklov?

– Många skolor och pedagoger förstår att symboler har stort värde. Många

gånger efter ett lov under min rektorstid, stod jag vid entrén för att hälsa

personalen tillbaka, bjuda på pommac eller juice, lite godis och ett hjärtligt

välkomnande. Personalrummet gjordes i ordning fint med blommor för

årstiden. Första fikat var alltid speciellt. Man ska känna sig sedd och

välkommen.

– Eleverna behöver också känslan av att du som pedagog är glad att se

dem. De är hjärtligt välkomna tillbaka och att här – just här – ska det hända

saker som förbereder dem inför framtiden.

Lycka till! 

© John Steinberg

ett sportlov eller påsklov?

– Många skolor och pedagoger förstår att symboler har stort värde. Många

gånger efter ett lov under min rektorstid, stod jag vid entrén för att hälsa

personalen tillbaka, bjuda på pommac eller juice, lite godis och ett hjärtligt

© John Steinberg