AL 12 Besök varandras verkligheter

Har du som klass- eller ämneslärare besökt slöjdsalen eller idrottshallen på sistone? Har du tagit en fika med personalen i skolrestaurangen och frågat hur de har det och hur ni kan ännu bättre hjälpas åt? Har du besökt en kollegas klassrum och observerat en del av en lektion? Har du följt med till Kattis klass för att begripa hur hon gör för att få den där Kalle du har så svårt med att fungera så väl?

Är du nyfiken på hur Anders får eleverna att teckna de mest fantastiska saker på sina bildlektioner? Har du suttit och ätit i matsalen med en helt annan grupp än du brukar och ställt lite frågor? Har du suttit bredvid en kollega i personalrummet som du normalt inte har så mycket att göra med och frågat hur hen har det? Har du sökt upp en elev som du normalt har lite svårare för under en rast och bara småpratat?

Bestäm att göra en ”utflykt” i andras verkligheter och kom tillbaka till AL-mötet och berätta om dina upptäckter.