Back to Basics 10, 11, 12. Flyg!

10, 11, 12 Reflektionsfrågor

10.

Hur ser du på din framtid som pedagog? Vad önskar du dig för din egen utveckling?

Vad är ditt nästa steg?

Beskriv ett ”nästa steg” för en av dina elever som du önskar kom vidare. Vad är det första som behöver hända?

11.

Låtsas som om du ska beskriva syftet med ditt uppdrag för någon som inte jobbar inom ditt yrke. Hur skulle du formulera dig?

Varför sökte du dig till detta yrke och vad håller dig kvar?

12.

Med en solid grund är det sedan lättare att flyga. Vilka andra frågor borde ha tagits upp i en reflektion över ”back to basics”?

Hur kan ni hjälpa varandra att flyga?