Del 1 av 5. Stärk arbetslaget (förskolan)

Den närmaste arbetslaget är motorn till den pedagogiska utvecklingen inom både skolan och förskolan. Denna video förklarar bakgrunden och syftet med denna utbildning. Notera att det må stå boken om skolan i bild men detta är lika relevant för förskolan.