Del 2 av 5. Stärk arbetslaget (förskolan) Om värderingar och handlingar

Kurser bygger på en s.k. Makro-Mikro modell för utveckling. Makro är värderingar och mikro är handlingar. Det behövs en modell för att säkerställa att era samtal för verksamheten framåt. Det pratas mycket om kollegialt lärande och förskolan har en lång erfarenhet av detta, men hur kan dessa möten struktureras på ett enkelt och effektivt sätt?