Del 3 av 5 Stärk arbetslaget (förskolan) Från abstrakt till konkret