Del 4 av 5. Stärk arbetslaget (förskolan) Struktur för samtal

Nej, Du John, detta är avsnitt 4 inte avsnitt 3 som jag säger i filmen!

Om lägerelden, Laget runt och övningen Intressant. Enkla modeller för samtalsstruktur. Men enkelt betyder inte alltid lätt. Det krävs disciplin, struktur, ledarskap och uppföljning.