Del 5 av 5 Stärk arbetslaget (förskolan) Feedback till varandra

Eftersom man arbetar så intimt med varandra inom förskolan har ni många många tillfällen att se varandra i aktion, särskilt om man jämför med skolan. Men ändå – är det något särskilt du är nyfiken på som en kollega gör? Är det något särskilt du vill att någon ska observera hos dig? Här är en enkel modell för besök till varandra som ger upphov till många reflektioner