Introduktion Stärk arbetslaget (förskolan)

Innehållet i denna kurs är densamma som innehållet i kursen Stärk arbetslaget för skolan. Dock finns denna introduktionsfilm som vänder sig till förskolans personal. Förskolan har en lång tradition av samarbete och samtal i den närmaste personalgruppen. Avsnitten är att förstärka det ni redan gör med modeller som kan ge en ännu tydligare struktur till era reflektioner. Välkommen på kursen. Stann videon då och då för att samtala. Pröva förslagen som presenteras och samtal om hur det gick och om principerna bakom.

Välkommen.