En hälsning från John till föräldrar om samarbete med skolan och barn och ungdomarslärande