1. Skolan är inte livet

Hej förälder!

Detta brev till föräldrar ingår i ett digitalt utbildningspaket för din sons eller dotters skola. Innehållet kan kopieras och spridas till personal och föräldrar på skolan. Det är nog därför du har fått en kopia antingen via mail, under ett föräldramöte eller på skolans/förskolans interna informationssystem.

Det finns ett 20-tal brev till föräldrar i följande syfte:

– Att hjälpa ditt barn att lyckas i skolan och att förstå hur lärande går till

– Att förbättra samarbetet mellan hem och skola

– Att stödja barnets styrkor, talanger och möjligheter

Detta första brev vill påminna om varje förälders skyldighet att underlätta för barnet/ungdomen att klara sina studier, men samtidigt påpeka att skolan och livet inte är exakt samma sak.

Det vore underbart med toppbetyg och entrébiljett till högre utbildningar, men skolans form och ramar passar inte alla. Skolan, kräver, trots allt, att man är bra på att vänta, att man inordnar sig i rutiner, att man ofta sitter still, att man är intresserad av många olika ämnen, att man samarbetar med många andra vuxna och barn, att man koncentrerar sig under långa tidsperioder – och det är inte helt lätt.

Många egenskaper som behövs för att klara skolan – förmåga att fokusera, tålamod, ansvar – är bra även för ”livet.” Men samtidigt är det viktigt att förstå att det finns andra egenskaper och förmågor som inte alltid premieras i skolan men som är bra för livet. Några exempel: att bygga ett nätverk av vänner, att vara en kreativ problemlösare, att gå emot strömmen, att ta stora initiativ. Det finns inga betyg i ”förmågan att få andra att må bra” eller  ”förmågan att vara en lojal kompis” eller ”förmågan att få nya klasskamrater att känna sig välkomna.”

Att tänka på

Vad har din son eller dotter för speciella egenskaper och förmågor som är bra för livet?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg