1. Introduktion: Värdegrundsarbete i praktiken

Välkommen till den digitala studiedagen Värdegrundsarbete i praktiken. Det finns åtta videos med några uppföljnings-och reflektionsfrågor efter varje film. Innehållet baseras på boken Värdegrundsarbete i praktiken (gothiakompetens.se). Gå långsamt genom materialet så att ni hinner diskutera, ta ställning, planera åtgärder och kan följa upp vad som har hänt. Nu börjar vi!

Jo, ni kanske undrar varje bilderna i bildspelen kommer från olika marknaden runt om i världen. För mig är en marknad en ”må-bra” plats. Köpare, säljare, besökare mår bra i en färgrik, doftrik, omväxlande social miljö. Är inte må bra ett lämpligt mål för skolan, förskolan och fritidshem – och en förutsättning för lärande och utveckling?

Har vi klart för oss hur vi ska organisera våra samtal och träffar samt syftet med denna studiecirkel/studiedag?

Dela med er av era erfarenheter om värdegrundsprojekt? Vad har fungerat och vad har inte fungerat? Analysera och ge exempel.