Värdegrundsarbete i praktiken 2. Beteendebaserat värdegrundsarbete

Reflektionsfrågor

”Länka” mellan t.ex. artigt beteende och en artig handling. Diskutera innebörden av ett beteendebaserat värdegrundsarbete.

Är vårt värdegrundsdokument och vårt värdegrundsarbete för abstrakt? Hur kan det konkretiseras och följas upp på ett tydligare sätt?

Kan man träna artighet? Hur gör du hemma – och i skolan?