Värdegrundsarbete i praktiken 3. Alla-med projektet. Intervju med Åsa Sourander

Reflektionsfrågor

Ge era reflektioner kring Alla-med projektet. Tanken är inte att alla ska sätta ingång med liknande projekt, men diskutera fördelar med detta tankesätt och förutsättningarna för att lyckas om ni skulle prova. 

Åsa menar att det är viktigt att förankra och att samarbeta om man ska lyckas. Hon menar också att detta är inget man utsätter eleverna för, utan pedagogerna behöver också vara med och prova de olika handlingarna.

Ge exempel på ytterligare artighetsuppgifter som eleverna kan träna på.