Makro-mikro modellen för organisationsutveckling, PDF-bok

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.
Frågor? Sök i vår databas