15. Miljön påverkar agerandet

Hej!

Inom Reggio-Emilia pedagogiken säger man att rummet är den tredje pedagogen. Det ligger mycket logik och sunt förnuft bakom detta. Miljön, såsom rum, korridorer, matsal, omklädningsrum och skolgård, påverkar mycket starkt hur barnen beter sig.

Miljön, med andra ord, bidrar eller bidrar inte till konstruktiva beslut. Vad menas med detta? Om du tänker på hur skolgården är utformad kan den bidra till att eleverna klumpar ihop sig nära populära aktiviteter och att detta eventuellt leder till fler konflikter jämfört med om gårdens utformning bidrar till att eleverna sprider ut sig.

Om ett rum är utformat så att det är tydligt för barnen var man gör vad med hjälp av tydlig sortering, presentation, avskärmning eller belysning av materialet blir det oftare så att barnen stannar kvar i sina aktiviteter och inte springer runt lika mycket. Med andra ord, hur rummet utnyttjas, möbleras och utformas påverkar barnens beteende.

Färgsättning, dofter, temperatur, ljus, möblering, typ av möbler, placering av material är alla exempel på faktorer som påverkar hur vi agerar, mår och vilka beslut vi tar.

Det lönar sig att, tillsammans med dina kollegor, då och då se över fritidshemmens inne- och utemiljöer och fundera på hur utformningen kan ge ännu tydligare signaler till barnen om vad de förväntas göra och hur de förväntas agera. 

Åtgärd

Gör en vandring, inne och ute, och reflektera över vad det är i inne- och utemiljön som påverkar barnens beslut och agerande. Ge exempel på små saker som kan justeras och som kan gagna stämning och välmående.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg