16. Dokumentera

Hej!

Nog har du tillräckligt mycket att göra utan att behöva få ett krav på dig att dokumentera det du gör! Jag förstår. Samtidigt är det till stor hjälp i fritidshemmens analyser av vad man gör och hur det går. 

Det behöver inte vara komplicerat eller ta mycket tid förutom när det är någon slags händelserapport om en större konflikt eller skada som måste dokumenteras mer formellt.

Du kan dokumentera genom att 

– ta bilder (om du har tillstånd).

– spela in med mobilen (om du har tillstånd).

– skriva korta inlägg i en slags dagbok.

Vad ska du dokumentera?

– processen när barnen skapar, bygger och leker

– en aktivitetsplats, t.ex. att notera saker som händer i ett visst aktivitetsrum eller ute på gården

– en kort intervju med eleven då och då

Ägna mer tid åt att dokumentera det som fungerar än det som inte fungerar. När mår barnen bäst? När är barnen mest konstruktiva? När infinner sig koncentrationen? 

Det finns många fördelar:

– Du har på fötterna när ni ska diskutera med varandra.

– Du har exempel när du ska diskutera med föräldrar.

– Du får bättre ordning på dina egna reflektioner och tankar.

– Med fokus på det positiva blir det lättare att upptäcka när det fungerar bra och hur man kan utöka dessa stunder av välmående och när eleven är engagerad och konstruktiv. 

Åtgärd

Försök att hitta ett enkelt dokumentationssystem som fungerar för dig och för er som fritidshem. Vad som är enkelt men ändå ger oss information om vad som händer och hur det går.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg