17. Tre bekräftelser

Hej!

En av de största drivkrafterna bakom allt mänskligt beteende är behovet av att bevara sin egen självkänsla. Med det menas att när man känner sig hotad eller ifrågasatt hamnar man i försvarsställning – att försvara sin egen existens kan man säga – och det kan i vissa fall leda till ilska, sorg, utbrott och okoncentration. Människor gör nästan vad som helst för att skydda sig.

Just därför är det viktigt att undvika att göra bort elever inför sina kamrater, att undvika sarkasmer, att undvika att uttrycka allmänna omdömen om hur de ”är” som personer, att inte diskutera hur eleverna ”är” med kollegor och absolut inte bedöma dem i förväg. Varje dag ska istället ge en ny möjlighet att komma igen, lära sig, utvecklas och ta steg framåt. En elev som inte känner hopp inför nästa dag beter sig sällan konstruktivt.

Vi människor längtar och söker efter att bli bekräftade. Det betyder att vi mår bra när andra tar oss på allvar, lyssnar på oss, tar sig tid för oss, ser vad vi gör, ser våra möjligheter och är nyfikna på hur vi tänker. Det är ju inte lätt med 40-80 barn på fritids att se, lyssna till och bekräfta varje dag. Men det är fullt möjligt att möta varje elev med tre bekräftelser under en dag:

– Hej, (John), välkommen. Trevligt att se dig.

– Hur går det (John)? Kan jag hjälpa dig med någonting?

– Tack för idag (John). Jag såg hur du engagerade dig i (X). Vi ses igen i morgon.

Vänd dig till några barn lite extra under dagen, men se till att alla, varje vecka, känner att du ser dem, vill dem väl och är glad att ha dem i din grupp. 

I en relationsorienterad skola är att se, lyssna och bekräfta bland det viktigaste du kan göra. Återigen handlar det om att främst uppmärksamma det konstruktiva som du ser.

Åtgärd

Prova de tre bekräftelserna med namn med två-tre elever i morgon och upplev hur det känns för både dig och dem.

Berätta för andra om en person under din uppväxt som bekräftade dig. Hur påverkade det dig?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg