Exempel på uppföljningsfrågor till film 1 och 2

Du har ett ledarskapsyrke
Med utgångspunkt från dessa två introduktionsavsnitt klargör ni de praktiska omständigheterna kring era träffar – hur ofta, var, när, vem som leder och planerar, hur ni följer upp, m.m. Prata om hur ni uppfattar syftet och hur mycket tid ni ska avsätta. 

Vad menas med att ”ni har ett ledarskapsyrke”? Varför är hur ni utför ert ledarskap så viktigt nu för tiden?
Hur har ledarskapet i skolan, förskolan och fritids förändrats de senaste tjugo-trettio åren? Vad har blivit bättre eller sämre tycker du?

Dela gärna med er av exempel på goda ledare och lärare ni har träffat och försök att komma på just vad de gör annorlunda jämfört med ledare och lärare som inte lyckades så väl. Vad menar ni med ”lyckas”?

Vilken egenskap eller metod kan du ”låna” från en ledarskapsförebild som du har? Hur kan du omsätta det i praktiken under den kommande veckan?