3. Ledarskap i en relationsstyrd skola

3. Ledarskap i en relationsstyrd skola
Håller ni med om att den svenska skolan är relationsstyrd? Fördelar/nackdelar?

Hur kan vi bli tydligare i vår kommunikation om normer, förväntningar, kravnivåer, konsekvenser – och är det viktigt?


Vad betyder ”ett nytt slags ledarskap” och kan man få hjälp av sitt bemötande och kroppsspråk som John säger?

Vilka normer och förväntningar behöver du kommunicera tydligare? Ge minst ett exempel och förklara hur du kan göra det bättre.