4. Elever som är svåra att nå

4. Elever som är svåra att nå
Vilka är några av de vanligaste förklaringsmodellerna till att vi tycks ha flera elever som är svåra att nå, har svårt med sin koncentration eller sin motivation? Är SCARF-modellen relevant som förklaringsmodell?

När du lyckas nå fram till de som absolut är svårast att nå fram till, vad gör du rätt?

Har vi verkligen flera ”ovilliga” elever i våra grupper eller är det en myt?

Vilken elev bör få lite mera av din uppmärksamhet och positiv förstärkning denna vecka?