5. Hållbart ledarskap
John menar att det finns en brist i systemets stabilitet – barn och ungdomar träffar en för stor mängd vuxna som styr och ställer. Det skapar oro, systemet blir instabilt och skapar osäkerhet. Håller du med? 

Ägna en stund åt att räkna ut hur många vuxna som finns i omlopp som ledare för era grupper under en normal månad.

Hållbart ledarskap – håller ni med om Johns analys? Hur kan vi hjälpa till att skapa mer ”certainty” och stabilitet i vår verksamhet?

Hur exakt kan vi visa större hållbarhet under den kommande veckan?