2. Plan för ett föräldramöte

Hej!

När du bjuder in till ett föräldramöte finns följande saker att tänka på:

– Tänk på vilka f-möten som har fungerat bäst på senare år, t. ex. när flest kom, flest var nöjda och det kändes som en meningsfull dialog. Hade eleverna ett uppdrag den kvällen? Hade du planerat extra väl? Vad kan du ”låna” av det som tidigare har fungerat?

– Tänk på olika strategier för att marknadsföra f-mötet så att så många som möjligt prioriterar det. Till exempel – var ute i god tid, skicka påminnelser, gör en snygg inbjudan med en lockande rubrik, använd olika sätt att nå ut (en lapp eller ett meddelande på hemsidan räcker inte). Ring upp vissa föräldrar som ev. kan hjälpa till att sprida ordet. Planera gärna med några föräldrar. Fundera på om barnen ska medverka på något sätt – om inte fysiskt, kanske med en kort, kort film.

– Hälsa varmt och välkomnande och visa att du kan deras namn (och om inte, att du anstränger dig att lära dig). Här är inte tid och plats att varken vara blyg eller gömma dig i ett hörn. Ta kommandot redan vid hälsningen.

– Ha alltid en synlig dagordning – på tavlan, powerpointen eller via ett papper. De ska synas att du har en plan och har tänkt ut saker i förväg.

– Arrangera rummet trevligt. Ibland kan det löna sig att välja en annan lokal än klassrummet. Svensk kultur kräver fika, men det kan gärna vara enkelt utan stora pretentioner. Det är bara så att man känner sig mer välkommen med hjälp av fika, förutom att det kan bryta isen.

– Inta din scen. Stå i mitten av din ”scen” utan varken bord eller stolar som skydd. Häng inte i möblerna. Stå stabilt. Andas innan du börjar!

– Prata tydligt. Hälsa välkommen och berätta om syftet, upplägget och tidsramen för mötet.

– Håll tidsplanen precis som du gör under en lektion – det blir utflykter ibland och samtal som tar andra vägar än du vill, men håll ihop det hela. Sammanfatta ofta.

– Landa i konkreta åtgärder. Tala om vad du lovar göra. Var överens om vad de tänker göra och bidra med.

– Rama in frågestunden. ”Kl 20.30 ska vi avsluta, så nu finns en kvart för att ställa frågor.”

– Sammanfatta igen vad ni är överens om och vem som gör vad och hur det följs upp.

– Tacka hjärtligt för deltagandet. Med blick (eller hand) hälsa på vägen ut och om flera vill komma fram och diskutera vidare, be dem vänta två minuter tills du säger adjö till de andra.

– Flera som är missnöjda? Kom överens om vad och hur det hela ska följas upp – och vad var och en ska göra. 

– Smält dina intryck och lär av denna erfarenhet.

Lycka till! 

© John Steinberg