3. Svåra samtal med föräldrar

Hej!

Om du behöver ringa eller genomföra ett möte med ”svår” information kan det kännas obekvämt både för dig och för elevens målsman. Här är några riktlinjer och principer att hålla sig till.

– Förstå att det är obekvämt, inte bara för dig.

– Förstå att det ofta finns en lång historia av klagomål eller tidigare samtal och möten.

– Förstå känslan att de kan tycka att skolan borde ha gjort mera.

– Om du har ett möte, håll det på en plats i skolan som känns mest neutral – inte i ett klassrum, och inte i rektorsrummet. Välj ut en liten, välkomnande plats där ni inte blir störda. Hälsa varmt och välkomnande.

– En öppningsfras som denna kan fungera: ”Välkommen till ett möte där vi ska komma ett steg närmare en fungerande skoldag för X. Innan mötet är över ska vi veta vad vi på skolan ska göra, ni hemma kan hjälpa till med och vad din son eller dotter ska tänka på redan i morgon.”

– Fortsätt genom att påpeka att det finns hopp och möjlighet. ”Vi har noterat här på skolan att X fungerar bäst när X…. (exempel). Till exempel denna vecka har det gått bra när X har arbetat med Y, arbetat med uppgift Z… o.s.v.” (Identifiera specifika händelser när det har fungerat.

– ”Ibland blir det inte som din son eller dotter har tänkt sig eller som vi på skolan har tänkt oss för att hitta arbetsro och fokus. Till exempel fanns en incident (t. ex. större utbrott eller exemplet som frustrerar) denna vecka som vi är skyldiga att berätta om och klara upp.” Berätta kort och koncist och håll dig till sakfrågan – och aldrig ett allmänt omdöme om personen. Försök inte heller att diagnostisera felet. Håll dig till en specifik händelse.

– ”Vi har alla intresse av att öka tiden så att X kan få mycket gjort, lära sig mer och komma överens med kompisarna. Redan i morgon ska vi på skolan göra följande (kort, koncis åtgärd). Tillsammans ska vi komma överens nu om vad ni kan hjälpa till med. Sedan ska vi båda prata med X.” 

– ”Varje torsdag efter skolan de närmaste fyra veckorna har jag ett kort möte med X för att stämma av hur veckan har varit och på kvällen ringer jag för att stämma av med er.” 

– ”Sakta men säkert ska det gå bättre och bättre eftersom vi nu kommer att samarbeta ännu tydligare och oftare och arbeta med konkreta, positiva förändringar.”

– ”Tack så hjärtligt för detta möte. Vi följer upp på torsdagar i åtminstone fyra veckor framöver.”

Lycka till! 

© John Steinberg

Boktips: Svåra föräldrasamtal i skola av Karin Oldegård Ljunggren. Studentlitteratur.