4. Struktur för ett parvis grupparbete

Hej!

Ett av de största målen med grupparbete och projektarbete är att eleverna ska kunna ta större ansvar för sin lärprocess, förutom att lite oftare kunna undersöka sina egna frågor och göra djupdykningar. Det största felet är när gruppen är för stor, tidsramen för stor och det finns för få kontrollstationer längs vägen.

Börja med parövningar. Det är svårt nog eftersom det förändrar lektionens rytm med flera stopp och starter. Här är några principer för lyckade parövningar.

– Vad är syftet? Är du klar över varför de ska jobba två och två?

– Det enklaste är att para ihop sig med den man sitter bredvid. Det är helt OK att börja så. Efter en stund kan man para ihop sig med klasskamrater som man inte tidigare har arbetat med på ett tag. Slumpmetoder fungerar bra eller en slumpgenerator i en app.

– Ha en korttidsram – två till tre minuter. Tidspressen effektiviserar processen.

– Ha en tydlig, möjlig och begriplig uppgift. Till exempel: ”Ni har tre minuter på er att hitta på fem orsaker till att… eller fem fakta om… eller tre idéer för…”

– Fördela ansvar inom paren. ”Den med mörkaste strumpor är gruppens sekreterare. Skriv ner era förslag. Den andra är gruppens talesman eller -kvinna.”

– Kör som om det vore en hundrameterssprint. Klara, färdiga gå!

– Ett högt tempo är lite stressande och kan kännas konstigt men hjälper i förlängningen för att främja koncentration och fokus, men uppgiften måste vara bra.

– Att träna ”stopp och start” tar tid. Där får du ha tålamod. Men efter ett tag, om du är tydlig och har en klar metod för att starta och stoppa, kommer metoden att vara tydligare för eleverna och fungera allt bättre.

– En av de två redovisar. Det är inte nödvändigt att alla grupper alltid redovisar och redovisningsmetoden kan variera.

– Glöm inte en kort utvärdering av hur dessa tre minuter inom pargruppen kunde utnyttjas ännu effektivare.

– Lägg ner tid på att formulera uppgiften eller uppdraget! Du kommer att märka att ”prata ihop er”, ”diskutera detta” inte är bra instruktioner. 

Lycka till! 

© John Steinberg