5. Struktur för ett lngre grupparbete

Hej!

Allt eftersom vill du att eleverna ska ta mera ansvar för sitt eget lärande. Det finns många fördelar med grupparbete och projektarbete, men det är ju en process att lära sig hur man utnyttjar tiden och samarbetar med klasskamraterna på ett effektivt sätt. Du som pedagog leder denna process. Det största misstaget är att ge för lång tid i för stora grupper med för otydliga uppgifter utan uppcheckning, deadlines och kvalitetskontroller. Några principer:

– Börja smått och utvidga längre fram. 10-20 minuter i grupper på 3 och 3 räcker gott i början. Det är först mycket längre fram du kan ge flera veckor i grupper på 4 eller 5. Det är mycket som ska tränas innan man kommer så långt.

– Slumpa ut vem som jobbar med vem under devisen ”i mitt klassrum arbetar alla med alla.”

– Lägg ner mycket tid på att formulera en specifik och konkret uppgift eller uppdrag. Visst kan eleverna ha åsikter om detta, men kom ihåg att du leder processen och sätter strukturen så att det blir kvalitativt bra. 

– Spekulera vilket material som kan behövas inklusive olika digitala verktyg och internetsidor som kan vara bra.

– Håll eleverna nära dig och om några måste iväg, till exempel till skolbiblioteket, begränsa tiden. Sprid inte ut eleverna vind för våg. Du måste se och höra hur de arbetar. Först mycket längre fram kan du lätta på detta.

– Ha tydliga deadlines och kontrolltillfällen. Förutom att du går runt och lyssnar, svarar på frågor och ställer motfrågor, ska det finnas tydliga deadlines på vägen mot en slutprodukt.

– Ge tydliga tidsramar och metodramar för en eventuell redovisning. Diskutera hur bra redovisningar ser ut och ge olika exempel på hur man kan göra.

– Klargör bedömningskriterier och kvalitetskriterier.

– Träna kamratbedömning och konkret feedback i sann ”Two stars and a wish” anda.

– Ta god tid på er att utvärdera så att nästa tillfälle blir ännu bättre, effektivare och ett kvalitetslyft.

– Lär av erfarenheten och analysera din struktur för nästa tillfälle. Ansvar är en träningssak och det är du som är träningsledaren.

Lycka till! 

© John Steinberg