6. Struktur för värdegrundsarbete

Hej!

Ahhhh… nu till en av mina käpphästar där jag tycker att skolorna tacklar värdegrundsfrågor helt fel. Vad är målet? Ett av de största målen är att eleverna behandlar varandra och de vuxna med respekt. Låt oss kalla det för artighet. Hur främjar man artighet? Inte är det genom att sätta upp stora affischer med abstraktioner som om det vore en valkampanj. ”Respekt. Glädje. Hänsyn. Samarbete” är obegripliga begrepp.

Nej, du börjar med beteende, inte med värdeord. Du börjar med exempel på artighetsbeteende. Ett exempel är att ”Här på skolan öppnar vi dörrar för varandra.” Kör, helt enkelt, en ”öppna dörrar för varandra” kampanj snarare än att sätta upp en affisch om respekt. 

Målet är att ändra beteende och främja artigt beteende. Och när en elev öppnar en dörr åt dig tackar du, förstås, men länka sedan ihop till värdegrundsorden. ”Tack för att du öppnade dörren åt mig. Det var väldigt artigt av dig.” Nästa dag påminner du eleven om det som hände dagen innan. ”Igår kväll när jag var hemma tänkte jag på hur artigt det var av dig att öppna dörren åt mig.”

Tänk på hur du gör för att träna eleverna att ge artiga konstruktiva kvalitativt bra kamratfeedback till varandra, så som man vill göra inom ramen för formativ bedömning. De behöver kunskap om feedbackens betydelse, hur bra feedback ser ut, hur det påverkar andra och de behöver, framförallt, goda modeller för hur de kan göra. Sedan behöver de träna. 

Lyckat värdegrundsarbete på en skola grundar sig inte på projekt, värderingsövningar, samtal i grupp – det är OK – men när du fokuserar på beteende som bidrar till respekt och arbete påverkar det vardagsagerande – och det är det du vill åt.

Lycka till! 

© John Steinberg

Åsa Sourander och jag har skrivit en bok om skolans värdegrundsarbete som ges ut av Gothia Fortbildning. Boken heter Värdegrundsarbete i praktiken. Se även den helt nya upplagan av Aktiva värderingar.