7. Principer för ett utveckliingssamtal

Hej!

Vid ett utvecklingssamtal finns följande saker att tänka på:

– Först och främst heter det” utvecklingssamtal” – kom ihåg det. Det är inte ett ”hitta på fel” samtal, ”rätta till samtal”, ”diagnossamtal” eller ett betygssamtal. Samtalets syfte är att blicka framåt, ge hopp och ge exempel på hur utvecklingen kan fortsätta. 

– Många provar elevledda samtal. Visst. Under en mycket tydlig struktur. Själv tycker jag att det är pedagogens ansvar att leda, strukturera, driva och hålla i ett utvecklingssamtal. På denna punkt är jag gammaldags. I båda fallen behöver man tänka ut en mycket tydlig struktur.

– Läroplanen liksom alla bedömningsmatriser har tydliga lingvistiska utmaningar. Vad menas, egentligen? Om eleven ska leda samtalet behöver han eller hon verkligen äga orden och förstå deras betydelse. Både föräldrar och elever behöver förstå vad som menas och du ska ofta kontrollera denna förståelse och ge tydliga exempel.

– Ha en god balans mellan samtal om det sociala och kunskapsutvecklingen. Försök att betona hur eleven lär sig snarare än detta med måluppfyllelse. Föräldrar vill gärna veta ”hur det går” och gärna i relation till betygsskalan. Det är begripligt, men din uppgift är att fokusera på exempel på hur de har lärt sig och möjligheter att effektivisera lärandet. 

– Inkludera eleven i samtalet om du leder det. Prata med, inte om. Be eleven om förslag och exempel. Se till att eleven själv har valt ut bra och lyckade exempel att berätta om och visa upp. Eleverna, inte bara du, ska vara med och förbereda samtalen och exemplen. Alla har väl en digital portfolio man kan visa?

– Betona styrkor och möjligheter snarare än brister och problem. Betona begreppet ”självorganisering” – hur föräldrar och lärare kan hjälpa eleverna ”administrera” sina studier och ta ansvar.

– Sammanfatta då och då och särskilt i slutet.

– Kom överens om vem som gör vad efteråt. Att lyckas i skolan är allt som oftast en konsekvens av att varje part – du och skolan, eleven och föräldern – vet hur de kan hjälpa till.

Känslan du vill ge under ett utvecklingssamtal är nr 1 – du som pedagog vet vad du gör och har en plan. Nr 2 – eleven har potential och möjligheter och Nr 3 – ett gott samarbete mellan hem och skola är viktigt för alla.

Lycka till! 

John Steinberg