23. Värderingsstyrning

Hej!

På vår skola är vi värderingsstyrda, inte målstyrda.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Vad betyder detta?

Idag är det populärt med målstyrning. Varför? Därför att mål är relativt lätta att formulera. Det är relativt lätt att mäta måluppfyllelse. Det är lätt att formulera nya mål när man inte lyckas med de gamla.

Ursäkta min fräckhet men målstyrning fungerar inte! Detta förklarar jag mera i min bok, Befria lärarna (Lärarförlaget, 2017) och går därför inte in i detaljerna rörande varför jag opponerar mig så kraftigt. 

Låt mig däremot slå ett slag för värderingsstyrning. Vad det innebär är att personalen och skolledningen (och helst förvaltning och nämnd) har några grundläggande värderingar som vägleder beslut.

Ett exempel är att alla elever ska få den hjälp de behöver för att klara sina olika kurser. Det är det som ska vara styrande för hur man agerar. Visst – ibland sätter skolans ekonomi stopp. Men om vi menar allvar med våra värderingar ska dessa värderingar vägleda våra prioriteringar och våra beslut.

Åtgärd

Exempel på värderingar på vår skola som ska vara vägledande i våra beslut:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg