24. Elevuppföljningar

Hej!

På vår skola har vi god koll på hur det går för våra elever, som har gått vidare till andra skolformer eller arbetslivet, flera år efter de har lämnat oss.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Nog har man fullt upp med de elever som man har just nu. Men hur har det gått för dem som har lämnat oss och gått vidare? Det är faktiskt en fråga som få skolor engagerar sig i, av naturliga skäl, men inte om man har en ambition att verkligen bli en utmärkt skola.

Varför? Därför att det hör ihop med frågan om att veta effekten av vad man gör. Hur stor procent av våra elever kommer till nästa nivå i skolsystemet – och klarar det? Hur många är eller blir hemmasittare? Hur går det för våra elever när det är dags att komma ut på arbetsmarknaden?

– Ha koll på antal skolkare

– Ha koll på antal som ofta kommer sent

– Ha koll på antal hemmasittare

– Ha koll på hur många som har tillräckligt höga betyg för att komma in på sina första val till gymnasiet

– Ha koll på hur många elever som faktiskt går färdigt gymnasiet

– Ha koll på hur många som eventuellt läser vidare på högskolenivå eller yrkesskolnivå

– Bjud in gamla elever för en debriefing, det vill säga att de talar om vad som var bra eller mindre bra på skolan och vad de har för idéer om förbättringar

– Bjud in gamla elever som det har gått bra för som får möta dagens elever för att ge råd och uppmuntran

Åtgärd

Ytterligare idéer om hur man kan ta reda på hur vi har påverkat våra elevers framtid:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg