25. Samhällsutveckling

Hej!

På vår skola interagerar vi med lokalsamhället genom samarbete och projekt där eleverna kan använda en del av sina kunskaper i praktiken.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Det tillhör normen att det finns ett glapp mellan teori och praktik, mellan klassrummet och verkligheten. Dilemmat är att alltfler elever kräver meningsfullhet och relevans. Många av dagens ungdomar vill ”göra skillnad”. Sök gärna information om ”värdeskapande pedagogik”.

Skolans anknytning till lokalsamhället kan förstärkas på flera olika sätt:

– Bättre utnyttjande av lokalerna i ett samarbete, till exempel, med olika föreningar eller integration av till exempel mödravården eller barnavården

– Genom ”skarpa” och värdeskapande projekt om lokalsamhällets historia, politiska utmaningar och miljöfrågor

– Genom undersökningar och intervjuer som man kan visa upp för lokala politiker och andra

– Genom serviceuppgifter eleverna skapar och genomför för andra – små barn, åldringar, nyanlända, hemlösa, välgörenhetsorganisationer, med flera

– Genom kulturprojekt – utsmyckningar, uppstädningar, musik- och teater-föreställningar

– Genom bättre samarbete med leverantörer av mat, material, läromedel, m.m.

– Genom prao och praktik-verksamheter ihop med lokala företagare och kommunala förvaltningar

Anser ni att detta är viktigt? Önskvärt? Möjligt?

Åtgärd

Exempel på idéer och projekt som kan stärka elevernas känsla av meningsfullhet, relevans och anknytning till lokalsamhället:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg