26. Gör om, gör bättre

Hej!

På vår skola är mina kollegor måna om att göra ett arbete av hög kvalitet.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Du känner igen detta från en punkt ur Gallups lista (1:20 i denna del av Skolans checklista). Detta är ett av de viktigaste påståendena om välfungerande skolor – att man känner att kollegerna har stort fokus på kvalitet i det de gör.

Vi ber ofta våra elever (eller bör be våra elever) att ”göra om och göra bättre”. Det borde vara ett av de moderna pedagogernas viktigaste mantran. 

Vi behöver även ha samma attityd som vuxna.

– Vi lär av våra misstag.

– Vi lär av våra framgångar.

– Vi vill ständigt förbättra oss.

– Vi gör om och gör bättre.

– Vi analyserar och utvärderar det vi gör.

– Vi skaffar aktivt feedback från våra elever om hur de upplever skolan och vad som kan bli bättre.

– Vi skaffar aktivt feedback om hur vårt ledarskap uppfattas.

Åtgärd

Exempel på hur vi kan systematisera feedbackinsamlingar och analyser:

Exempel på  vad vi just nu bör göra om och göra bättre:

Exempel på hur kvalitetstänkande kan genomsyra vår skolas inre kultur:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg