27. Ägarskap

Hej!

På vår skola ”äger” vi själva vår utveckling.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Det mer officiella begreppet för detta är känslan av autonomi. 

Idag pågår en kamp i skolvärlden mellan kontroll och tillit. Bästa sättet att observera denna kamp är samverkan mellan skolförvaltningar och de olika skolorna inom en kommun. 

När tillit till de enskilda skolledarna och skolans personal saknas hos förvaltningen kommer förvaltningen att överösa skolan med projekt och organisationsförändringar. Det blir ett ständigt byte av skolledare. Det kommer nya bud hela tiden som skolan förväntas anpassa sig till. 

Å andra sidan, om förvaltning och nämnd är otydliga i sättet att driva skolorna leder det till osäkerhet.

Denna balansgång är svår men nödvändig för att skapa välfungerande skolor. På en välfungerande skola känner personalen att de får, kan och vill ta ansvar för utvecklingen.   

– Att man får innebär att förvaltningen eller koncernledningen har stor tillit till personalens förmåga.

– Att man kan innebär att personalen känner sig kompetent och om kompetens saknas vet de hur de kan skaffa sig den kompetens som behövs.

– Att man vill innebär att det finns en vilja, lust och engagemang att ta tag i skolans utveckling.

Åtgärd

Så här skulle jag/vi vilja utveckla skolan om vi fick större bestämmanderätt, tilltro och större känsla av att vi äger vår egen skolutveckling:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg