28. Resursfördelning

Hej!

På vår skola får de elever som behöver det det stöd de är i behov av.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Lina Axelsson Kihlblom, författare till boken Våga leda skolan, beskriver elevers behov på följande sätt:

De särbegåvade

De högpresterande

De godkända

De med ej tillräckliga kunskaper

De som har långt kvar 

Varje grupp har sina behov. För dem som ligger långt efter menar hon att det krävs s.k. reparativa åtgärder. Det innebär totalt fokus för att åtgärda exempelvis språkbrister, brister i läsförmågan eller brister i matematik. Konsekvensen Lina Axelsson Kihlblom drar är att man ibland måste bryta schemat, omfördela resurser och göra nya prioriteringar för att dessa elever ska ha en chans att komma ikapp.

Dessa omprioriteringar är inte lätta att åstadkomma i ett system som ofta fastställer schemat och personalfördelning långt innan eleverna ens har kommit till skolan och där större ändringar under läsåret inte precis är välkomna.

Men på välfungerande skolor som har mottot ”gör om och gör bättre” görs ständiga behovsanalyser med medföljande anpassningar just för att nå bästa möjliga effekt för dem som behöver det mest.

Jodå, varje grupp av elever har sina behov och ingen ska ignoreras. Det är bara det att flexibilitet, med förmågan till omedelbara anpassningar inom en större organisation som en skola, är mer undantag än regel. Även de bästa företagen har svårt med detta. Men vi lever i en snabb föränderlig värld där snabba anpassningar kan behövas allt oftare.

Åtgärd

Exempel på hur vi kan bli ännu snabbare, anpassningsbara och flexibla:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg