29. Handlingsplaner

Hej!

På vår skola är handlingsplaner levande dokument som vägleder oss i nöd och lust.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Det är relativt lätt att skriva planer. Det är svårare att ständigt uppdatera dessa planer och genomföra det man är överens om.

Men det är något man gör på välfungerande skolor. Det är bra att ha mycket nedskrivet som man kan referera till, påminna sig om och lättare omformulera när nya behov dyker upp.

Det är inte så svårt att tänka på de olika typer av handlingsplaner som behövs från krisplan, till anti-mobbningsplan till likabehandlingsplan till handlingsplaner för enskilda elever.

Handlingsplaner kan uttrycka ”lust” – planer för utveckling. Handlingsplaner kan ge även uttryck för ”nöd” – hur man faktiskt ska handskas med oväntade, farliga och övriga svåra situationer som eventuellt kan uppstå.

Åtgärd

Så här kan vi göra för att göra våra handlingsplaner tydligare, mer levande och aktuella:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg