30. Handlingsplaner

Hej!

På vår skola har vi stor tillit till vår egen förmåga och stor tro på vår skolas utveckling.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Stabilitet är ett begrepp som kan tolkas både positivt och negativt. Stabilitet kan tolkas som bristen på flexibilitet. Själv föredrar jag att tolka stabilitet på ett positivt sätt. Ett exempel är känslan av att vi på skolan har en bra grund att stå på och känner att vi sakta men säkert bygger vidare så att skolan fungerar allt bättre.

Personalen ser att utveckling är möjlig, inser sina egna roller i denna utveckling och är optimistisk inför framtiden.

Man behöver bara tänka på motsatsen – snabba förändringar utan mål och mening i en instabil personalgrupp som inte känner framtidshopp.

Poängen är absolut inte ”tänk positivt, så kommer allt att ordna sig.” Nej, man är illa tvungen att vara en realist om man arbetar inom skolans mångfacetterade och krävande värld, men för den sakens skull kan man vara en utvecklingsoptimist. Man ser att det är möjligt att ha en idé och att kunna genomföra den idén så att man känner att man bidrar till utvecklingen.

Skolan kan.

Vi kan.

Jag kan.

Åtgärd

Exempel på lyckade utvecklingsprojekt vi har varit med om på vår skola:

Idéer jag/vi har för skolans utveckling:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg